varduna-lager

Лагер
Апсолутна контрола складиштења (WМС)

Управљајте свим врстама трансакција вашег складишног пословања. Евидентирајте и пратите ваше палете, кутије, ролне или било који други облик паковања робе, помоћу нашег система баркод адресних позиција и скенирања баркодова.

Лагер је посебно креирана мобилна апликација компаније Вардуна за складишно пословање и управљање било којим обликом паковања робе, која Вам омогућава потпуну контролу и ефикасно евидентирање улаза, излаза и преноса робе. У сваком тренутку скенирањем баркода робе или позиције, добијате јасне извештаје уз могућност даљих акција (пренос, излаз, резервација…) . Систем користи једноставне и брзе специјализоване мобилне апликације.

Предности система

varduna-lager-prednosti

БАРКОД ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Обележавање робе и позиција бар-кодовима омогућава лако праћење и манипулацију.
varduna-lager-prednosti

СКЕНИРАЊЕ КАО ОСНОВ

Скенирањем робе или позиција олакшава све даље акције (излаз, пренос, попис..) као и покретање одговарајућих извештаја.
varduna-erp-prednosti

АДРЕСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

Мапирање складишта у адресне позиције (магацини, зоне, улице, колоне, нивои, позиције) уз дефинисање њихових карактеристика и ограничења (максимална тежина, запремина, количина…)
varduna-lager

ЈЕДНОСТАВАН ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ

Стандардизовани систем, лак за коришћење свим запосленима којим се ефикасно смањују трошкови пословања. Брз и једноставан приступ пословним извештајима на мобилном телефону или таблету.
varduna-lager

Функционалне целине(модули)

Унос и овера пријемница, отпремница и преносница преко моб апликације

Израда пописних листа и пописивање робе преко мобилне апликације

Дефинисање шифарника производа, јединица мјера, добављаца, складиста, водјење вредности залиха, картице складисте и производа

Алерт механизам за стање залиха

Интеграција са баркод цитацем. Интеграција са модулом Набавке.

Преглед известаја и свих складисних трансакација

Функционалност система

varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступa.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Лагер се једноставно конфигурише и прилагођава захтевима конкретног предузећа искључиво изменом
параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.

varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.
varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Лагер се једноставно конфигурише и прилагођава захтевима конкретног предузећа искључиво изменом
параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.
varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.

Захтев за понуду

Попуните формулар и наш представник продаје ће Вас контактирати
Пошаљи захтев

Коришћене технологије

За разлику од водећих, страних, софтерских компанија, увођење Вардуна система је могуће уз минимална, финансијска улагања, јер користи опен соурце технологије, што знатно смањује трошкове њихове имплементације и експлатације.

Референце

Lager referenca

Naši ostali proizvodi